Użytkownicy Metacritic wybrali najlepsze gry dekady i 2019 roku

Koniec 2019 i wkroczenie w nowy, 2020 rok jest okresem bardziej wyjątkowym aniżeli zakończenie każdego innego roku. Jest to bowiem również początek nowej dekady, a dzięki – poza stałymi corocznymi podsumowaniami na jakie możemy się natknąć w sieci – mamy również listy z całego dziesięciolecia. Użytkownicy portalu agregującego oceny gier, Metacritic, wybrali właśnie dziesięć najlepszych gier minionej dekady oraz 2019 roku. Jeśli jednak zestawimy ich wybory z użytkownikami platformy Steam, to diametralnie się one od siebie różnią. Przypatrzmy się więc, co preferowali użytkownicy portalu Metacritic w ujęciu multiplatformowym, a co PC-towi gracze na Steam.