Rozstrzygnijmy to raz na…

Rozstrzygnijmy to raz na zawsze:

Quake III Arena czy Unreal Tournament 1999?

#glupiewykopowezabawy #gry #pcmasterrace