Komputronik ma problemy. Skarbówka żąda prawie 60 mln zł

Trudny okres przed firmą Komputronik, która – wraz ze spółką zależną Komputronik Biznes – była zmuszona złożyć 2 marca bieżącego roku wniosek o postępowaniu sanacyjnym w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto. Wdrożenie takiego postępowania i przedstawienie wstępnego planu restrukturyzacyjnego ma związek z decyzją urzędu skarbowego, który zażądał za okres od marca do maja 2014 roku zapłaty zaległego podatku w wysokości ponad 39 milionów złotych. W sumie z odsetkami kwota do zapłaty miałaby wynieść niemal 58 milionów złotych. Sanacja podyktowana jest uniknięciem ewentualnej niewypłacalności. Firma Komputronik w komunikacie prasowym uspokaja i sieć popularnych sklepów nadal ma funkcjonować tak, jak funkcjonowała do tej pory.