Jak przeprowadzić lekcję online? Poradnik nauczania zdalnego

Nauczanie zdalne trwa w najlepsze. Może niekoniecznie w najlepszych warunkach, bo o tym, jak trudnym zadaniem jest prowadzenie lekcji online (zwłaszcza bez niezbędnego zaplecza technicznego) przekonał się w ostatnich tygodniach niejeden nauczyciel. Uczniowie i rodzice, również niespecjalnie optymistycznie podeszli to tego zagadnienia (choć nie można generalizować, bo zawsze znajdą się osoby, które w tych nowych okolicznościach odnalazły się nadzwyczaj sprawnie). Wydaje się, że jak dotąd większość nauczycieli ma już własne sposoby (lepsze bądź gorsze) na przeprowadzanie takich lekcji, jednak równie wielu z nich ma wciąż obawy, często wyłącznie techniczne, związane z prowadzeniem wirtualnych zajęć, a więc rezygnuje z tej możliwości. Jako redakcja PurePC zdecydowaliśmy się więc w możliwie prosty sposób przeprowadzić wszystkich zainteresowanych przez proces instalacji kilku popularnych platform przeznaczonych do wideokonferencji oraz pokazać, jak ich używać.